Độ tuổi thích hợp cho bé đi nhà trẻ

Việc xác định độ tuổi thích hợp cho bé đi nhà trẻ phụ thuộc vào hoàn cảnh gia đình, mức độ nhận biết và khả năng hòa nhập của trẻ. Tuy nhiên, từ 10 - 18 tháng tuổi được xem là “độ tuổi vàng” để trẻ phát triển tính cách, khả năng giao tiếp xã hội. 

Do vậy, việc cho trẻ đi học sớm sẽ có một số lợi ích nhất định. Cụ thể:

Về mặt tư duy, khi đến độ tuổi thích hợp cho bé đi nhà trẻ, việc trẻ được đi học sẽ giúp trẻ được chăm nom, dạy dỗ đúng cách do đó trẻ tiếp thu nhanh hơn. 

Về tính tự giác và nền nếp bản thân của trẻ:

Ảnh thực tế lớp học @Shining Stars - xem thêm tại đây