Giờ học Tiếng Anh

GIỜ HỌC TIẾNG ANH MẦM NON VUI NHỘN CÙNG VỚI MS. ANNA và MS. KRIS

Cô đang giao tiếp cùng với học sinh trong một giờ học tiếng Anh tại mầm non Shining Stars

Giờ dạy tiếng Anh của Ms. Anna luôn đầy ắp tiếng cười,

Hoạt động sôi nổi cùng các bé,

Ms. Anna chỉnh phát âm tiếng Anh cho từng bé,

Ms. Kris tạo ra các trò chơi giáo dục

Little Stars ơi!

Các bạn học mà chơi, chơi mà học!