Giờ học STEAM

PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN DỰ ÁN (The project approach)

"Phương pháp tiếp cận theo dự án" là một hệ thống những kế hoạch nghiên cứu với chủ đề là những sự vật, sự việc xảy ra trong thế giới xung quanh của trẻ. 

Những dự án này có cấu trúc rất linh động và đa dạng. Việc dạy và học được xem như một quá trình trao đổi, tương tác giữa giáo viên và học sinh. Khi giáo viên ứng dụng phương pháp Tiếp cận dự án thành công, học sinh sẽ được truyển cảm hứng để tự giác nghiên cứu, tham gia vào các nhóm hoặc làm việc độc lập để tạo ra sản phẩm của mình.

Phương pháp Tiếp cận dự án được xây dựng dựa trên sự tò mò  bẩm sinh của trẻ, khuyến khích trẻ tương tác, đặt câu hỏi, kết nối, giải quyết vấn đề, giao tiếp, đối chiếu… Phương pháp giáo dục này được mở rộng bên ngoài phạm vi lớp học- đến gia đình, cộng đồng và cả thế giới. Điều cốt lõi là biến việc học trở thành một phần của cuộc sống của trẻ, giúp trẻ chủ động tham gia tác động vào thế giới quanh mình.

Phương pháp Tiếp cận dự án là một hệ thống những kế hoạch nghiên cứu với chủ đề là những sự vật, sự việc xảy ra trong thế giới xung quanh của trẻ. Những dự án này có cấu trúc rất linh động và đa dạng. Việc dạy và học được xem như một quá trình trao đổi, tương tác giữa giáo viên và học sinh. Khi giáo viên ứng dụng phương pháp Tiếp cận dự án thành công, học sinh sẽ được truyển cảm hứng để tự giác nghiên cứu, tham gia vào các nhóm hoặc làm việc độc lập để tạo ra sản phẩm của mình.

Một dự án được hiểu là một quá trình nghiên cứu sâu sắc về một chủ đề thực tế trong cuộc sống có ý nghĩa với trẻ. Quá trình nghiên cứu có thể được tổ chức với quy mô toàn lớp học hoặc chia thành những nhóm nhỏ. Các dự án nghiên cứu thường không được xem là một chương trình độc lập, mà được kết hợp với hệ thống chương trình đào tạo chính thức để dạt được mục tiêu giáo dục tối ưu nhất.

Được phát triển dựa trên lý thuyết Hệ thống (Constructivist-based theoretical framework), phương pháp tiếp cận dự án được triển khai với niềm tin cơ bản rằng:

Ba mẹ xem thêm tại: https://shiningstarspreschool.edu.vn/chuong-trinh-giao-duc/phuong-phap-tiep-can-du-an-the-project-approach-ad6.html 

PROJECT 1: 

STEAM COOKING "Sữa chua trái cây"

Ba mẹ hãy cùng xem các Little Stars trổ tài chế biến món sữa chua trái cây với các nguyên liệu là sữa chua và trái cây nhiệt đới

(Xem thêm)

PROJECT 2:

STEAM EXPERIMENT "Núi lửa phun trào

Các Little stars đã trải nghiệm khám phá với hoạt động thực hành thí nghiệm:Quan sát hiện tượng núi lửa phun trào với các loại nguyên liệu thân thiện và dễ thực hiện tại lớp (dầu ăn/nước rửa chén/màu nước và nước tinh khiết...)

(Xem thêm)